Program

TEČAJI ZA OTROKE

 • Likovna šola je namenjena predšolskim in šolskim otrokom. Nudi jim razvoj likovnega talenta, spodbuja kreativnost, seznanja jih z likovno teorijo in likovnimi tehnikami. Poleg likovnega razvoja pa so deležni tudi zabave in druženja.
  Program se izvaja od septembra do junija, enkrat tedensko po 2 šolski uri v popoldanskem času. Stroški materiala so zajeti v ceno tečaja.

TEČAJI ZA ODRASLE

 • Likovna šola je namenjena vsem odraslim, ki se želijo likovno izražati in izobraževati na likovnem področju. Nudi jim spoznavanje likovnih tehnik, likovne teorije in umetnostne zgodovine. Program zajema: risanje, slikanje, grafika, kiparjenje in keramiko.
  Program se izvaja od septembra do junija, enkrat tedensko po 4 šolske ure v popoldanskem času.

DELAVNICE

 • Razlikujejo se glede na starostno skupine, izbrano tematiko in likovno tehniko
 • Izvajanje intenzivnih likovnih delavnic v času jesenskih, zimskih, spomladanskih in poletnih počitnic

PRIPRAVE NA SPREJEMNE IZPITE

 • Srednja šola za oblikovanje in fakulteta za arhitekturo
 • Konstruktivno risanje predmetov v prostoru
 • Viziranje
 • Osnove opisne geometrije
 • Teorija risbe, barve in kompozicije

PREDAVANJA

 • Likovna teorija črte, barve, oblike, kompozicije
 • Analiza likovnih del in likovnih tehnik
 • Umetnostna zgodovina (razvoj likovne umetnosti in likovnih tehnik, predstavniki različnih obdobij)

VODENI OGLEDI, EKSKURZIJE

 • Likovne razstave
 • Muzeji